ΕΚΦΕ

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ευβοίας:

Δρ. Δημήτρης Μποτσάκης / ΠΕ04-01 / 6972229127

Επιστημονική Εποπτεία (ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος):

Δρ. Πανταζής Γ. / ΠΕ04-01

Διοικητική Εποπτεία: (ΔΔΕ Ευβοίας):

Δούνας Κωνσταντίνος / ΠΕ 83