Χημικές Αντιδράσεις

Εργαστηριακή άσκηση της Γ γυμνασίου. Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις ανθρακικό αλάτι + οξύ, οξύ + βάση και μέταλλο + οξύ.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Μέθοδοι διαχωρισμού μίγματος στα συστατικά του

Εργαστηριακή άσκηση της Β’ γυμνασίου. Παρουσιάζονται η χρωματογραφία και και η διήθηση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Χημική Κινητική – Ταχύτητα Αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

Η αντίδραση του Mg με HCl. Ελέγχεται ο ρόλος της συγκέντρωσης του HCl και της θερμοκρασίας στο χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Χημικές αντιδράσεις (οξέα – βάσεις – άλατα)

Εργαστηριακή άσκηση της Α λυκείου. 11 αντιδράσεις απλής και διπλής αντικατάστασης.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.