Εικονικό Εργαστήριο Ταυτοποίησης Βακτηρίων

Αναδημοσίευση από το www.biologyinschool.gr.

Το Bacterial Identification Virtual Lab είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την ξενάγηση και την εργασία σε ένα εικονικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή όλες από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Sample Prep (προετοιμασία δείγματος)
  2. PCR Amplification (κύκλοι PCR)
  3. PCR Purification (καθαρισμός προϊόντος PCR)
  4. Sequencing Prep (αλληλούχιση)
  5. DNA Sequencing (αλληλούχιση DNA)
  6. Sequencing Analysis (ανάλυση αλληλουχίας).
H εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες για τη υλοποίηση των πειραμάτων. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μικρά παράθυρα: στο αριστερό υλοποιείται η εργαστηριακή δραστηριότητα και στο δεξί παρέχονται οι πληροφορίες. Για να ξεκινήσει πατήστε στο σημείο που γράφει «Click to enter the lab», στο μικρό αριστερό παράθυρο.

Μία πολύ καλή δυνατότητα για την εμπλοκή των μαθητών του Λυκείου σε πειράματα Μοριακής Βιολογίας.

Δείτε την εφαρμογή.