Ανοιχτό μάθημα από τον ΟΗΕ για τις φυσικές καταστροφές

Ανοιχτό μάθημα από το UNEP (United Nations Enviromental Programme) με τη μέθοδο MOOC (Massive Open Online Course). Το μάθημα προβλέπεται να παρακολουθήσουν 1.000.000 άτομα σε όλο το κόσμο.

Τα αντικείμενα του μαθήματος είναι

Τάσεις και στατιστικές των φυσικών καταστροφών

Μείωση της επικινδυνότητας των καταστροφών

Κλιματική αλλαγή και καταστροφές

Εργαλεία για το περιορισμό της επικινδυνότητας των καταστροφών

Παγκόσμιες, εθνικές και τοπικές διεργασίες για το περιορισμό των καταστροφών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στο themooc.net

 

 

Σχετικά άρθρα