Το πείραμα Ερατοσθένης 2015

Διοργανώνεται και φέτος από την Ελληνογερμανική Αγωγή, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Open Discovery Space και Inspiring Science Education, το πείραμα “Ερατοσθένης”.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να δώσουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος τους, να έρθουν σε επαφή με άλλο σχολείο σε άλλη χώρα, στο ίδιο γεωγραφικό μήκος, με το οποίο να ανταλλάξουν μετρήσεις και να υπολογίσουν το μήκος της περιφέρειας της γης.

Επίσης μπορούν να παρατηρήσουν την έκλειψη ηλίου στις 20 Μαρτίου και να τη φωτογραφήσουν.

Επιπρόσθετα μπορούν να τρέξουν το πείραμα του Ερατοσθένη μέσα από τη πλατφόρμα Inspriring Science Education σαν μια on-line δραστηριότητα στη τάξη (ένας μαθητής σε ένα Η/Υ) μέσα από την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν την απόδοση των μαθητών και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν σε τρεις διαγωνισμούς:

– διαγωνισμός φωτογραφίας για πείραμα Ερατοσθένης 2015

– διαγωνισμός φωτογραφίας για την ηλιακή έκλειψη

– διαγωνισμός Eratosthenes Online Lesson

Αυτό το χρόνο το πείραμα θα γίνει στις 19 Μαρτίου, λόγω της ηλιακής έκλειψης της 20ης Μαρτίου. Απαιτείται η εγγραφή του σχολείου, ώστε να βρεθεί ένα ταίρι του στον ίδιο μεσημβρινό, με το οποίο να ανταλλάξουν μετρήσεις, όπως και η χρήση λογισμικών.

Διαβάστε περισσότερα.

Δείτε έτοιμο σχέδιο μαθήματος για τον Ερατοσθένη.

 

 

 

Σχετικά άρθρα