Απολογισμός Εργαστηριακών Ασκήσεων 2014-2015

Οι πίνακες απολογισμού των εργαστηριακών ασκήσεων για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως δόθηκαν από το υπουργείο. Οι ΥΣΕΦΕ πρέπει να συμπληρώσουν τον αντίστοιχο πίνακα (για τα γυμνάσια, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) καθώς και την έκθεση δραστηριοτήτων ΥΣΕΦΕ και να τα στείλουν στο ΕΚΦΕ. Πριν τη συμπλήρωση καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες στο διαβιβαστικό.

Διαβιβαστικό (ΓΕΛ, γυμνάσια)

Εργαστηριακές ασκήσεις γυμνασίων

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΓΕΛ

Έκθεση Δραστηριοτήτων ΥΣΕΦE (γυμνάσια, ΓΕΛ)

Διαβιβαστικό ΕΠΑΛ

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ημερήσιων ΕΠΑΛ

Εργαστηριακές Ασκήσεις Εσπερινών ΕΠΑΛ

Έκθεση δραστηριοτήτων ΥΣΕΦΕ ΕΠΑΛ