Σενάρια διδασκαλίας για τους σεισμούς

Ένα πρόγραμμα σεισμολογίας που υλοποιήθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες με τίτλο “Sismos ? l? ?cole” –http://www.edusismo.org/index.php

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλειας, Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη.

 

Διαβάστε τα σενάρια.

Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του “O3E” (Observatoire de l?Environnement ? but Educatif ? l?Ecole ? Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Παρατηρητήριο για το Περιβάλλον, με αντικείμενο τους σεισμούς.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε δίκτυο με την εγκατάσταση σεισμογράφων σε σχολεία, τα δεδομένα των οποίων  καταγράφονται σε εξυπηρετητές (servers) και στη συνέχεια διατίθενται μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για επεξεργασία από τους μαθητές μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελεί μια πρόταση διδακτικής διαχείρισης των σεισμικών φαινομένων και στοχεύει αφενός στη βαθύτερη κατανόηση τους, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική ερμηνεία αφετέρου στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ως προς την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων.

Eνδεικτικά αναφέρονται επιμέρους θέματα, τα οποία πραγματεύεται το υλικό και τα οποία συνθέτουν συνολικά τις διαφορετικές όψεις και διαστάσεις των σεισμικών φαινομένων:
–        Συσκευές για την καταγραφή των σεισμών και θεωρίες για την ερμηνεία τους
–        Υπολογισμός της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων και μελέτη των παραγόντων που την επηρεάζουν
–        Προσομοίωση των σεισμικών κινήσεων
–        Γένεση των σεισμών
–        Δημιουργία ρηγμάτων
–        Πώς μετράμε τους σεισμούς;
–        Η επίδραση των εδαφικών συνθηκών στα αποτελέσματα του σεισμού
–        Ο προσδιορισμός του σεισμικού επικέντρου από ένα χάρτη ισοσείστων
–        Πώς κατασκευάζεται ένα αντισεισμικό κτίριο;
–        Οι επιπτώσεις των σεισμών σε κτίρια διαφορετικού ύψους

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σεναρίων έχουν κατασκευασθεί οι αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις και έχει αναπτυχθεί κατάλληλο λογισμικό.

Για όποιον επιθυμεί να αξιοποιήσει τα παραδοτέα του προγράμματος, επισυνάπτεται:
1. Τμήμα του βιβλίου που εκδόθηκε στα πλαίσια του έργου, με το εκπαιδευτικό υλικό στα γαλλικά (το βιβλίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και πρέπει να αγοραστεί)
2. Εγχειρίδιο με σχέδια μαθήματος στα αγγλικά και
3. Αρχείο pdf με την μετάφραση των σχεδίων μαθήματος (έχω πάρει άδεια από την ομάδα έργου οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν).

Το σύνολο του βιβλίου έχει μεταφραστεί από τα γαλλικά στα ελληνικά και έχουν κατασκευστεί από τη κα Τζιωρτζιώτη, το μεγαλύτερο μέρος των πειραματικών διατάξεων.

Στο μέλλον έχει προγραμματιστεί παρουσίαση των σεναρίων σε καθηγητές.

Σχετικά άρθρα