Ψηφιακό σενάριο: Προσδιορισμός της ταχύτητας του φωτός με τη μέθοδο Roemer

Σχέδιο μαθήματος που αναπτύχθηκε από το Γιάννη Μίχα, υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Εύβοιας, με τη χρήση του εργαλείου συγγραφής Inspiring Science Education.

Βασίζεται στη καθυστέρηση που παρατηρείται στις εκλείψεις της Ιούς, φεγγαριού του Δία, όταν αυτός βρίσκεται σε αντιδιαμετρική θέση από τη γη. Το φως από την Ιώ έχει να διανύσει τότε μεγαλύτερη απόσταση απ’ ότι όταν ο Δίας και η Γη είναι σε σύζευξη, με αποτέλεσμα να αργεί το οπτικό σήμα να έρθει έως και 17 έπτά της ώρας.

 

Διαβάστε το σενάριο

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα