Το 8ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το 8ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές
Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Εκτός των ενδιαφέροντων άρθρων που θα βρείτε μπορείτε να ενημερωθείτε
για το Συνέδριο που συνδιοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ στη Θεσσαλονίκη 16-17
Απριλίου. Θέματα του Συνεδρίου:

Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες Το συνέδριο εστιάζεται στην παρουσίαση και συζήτηση ερευνητικών δεδομένων αλλά και προτάσεων που απαντούν σε διάφορα ερωτήματα που προέρχονται από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί διεθνώς τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μπορείτε να στείλετε εργασίες σας τόσο για το περιοδικό όσο και
για το Συνέδριο.

Διαβάστε το περιοδικό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα