Παραγωγή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα

Βίντεο που περιγράφει τη παραγωγή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα με μια πρωτότυπη μέθοδο.

Πείραμα που ανέπτυξε ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ιωαννίνων Ν. Παναγιωτίδης.

Στο πρώτο πείραμα το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται με καύση κεριού, ενώ στο δεύτερο με χημική αντίδραση ανθρακικού νατρίου με υδροχλωρικό οξύ. Ανιχνεύεται περνώντας από διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου με δείκτη φαινολοφθαλεϊνης. Η αντίδραση γίνεται μέσα σε ένα βάζο που έχουμε τρυπήσει και περνούν 4 σωλήνες. Η προώθηση των αερίων γίνεται με μια αντλία ενυδρείου, ενώ η ανίχνευση με την αλλαγή χρώματος της φαινολοφθαλεϊνης

Δείτε το βίντεο