Δυσκολίες & εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στη Χημική Ισορροπία

Εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου Α. Μαυρόπουλου στην ημερίδα που έγινε στο ΕΚΦΕ στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

 

Διαβάστε

Χημική Ισορροπία – Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διδασκαλίας (POWERPOINT)