Άσκηση στην Άνωση

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΩΣΗ ? ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ? ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ. Οι μαθητές διερευνούν με το PHET τη σχέση μεταξύ της Άνωσης και του βυθισμένου όγκου και εξάγουν την εξίσωση Α=dVg. Το d εμφανίζεται σαν συντελεστής αναλογίας και κατόπιν διερεύνησης οι μαθητές καταλήγουν ότι είναι ένα χρήσιμο μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο επίπλευσης και το ονομάζουμε πυκνότητα.

Δείτε το φύλλο εργασίας.

Σχετικά άρθρα