Υποχρεωτικές Εργαστηριακές Ασκήσεις 2015-2016

Η εγκύκλιος  Φ3/10848/Δ4 της 25-01-2016 του Υπουργείου για τις Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
Μετά από πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 59/10-12-2015 Δ.Σ. I.Ε.Π.), σας γνωστοποιούμε τις υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

Ακολουθεί αρχείο που έστειλε το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, για την επιπλέον διευκόλυνση της δουλειάς των καθηγητών ΠΕ4. Κάτω από κάθε άσκηση του εγγράφου υπάρχει επισήμανση με σχετικές υπερσυνδέσεις. Κάποιες υπερσυνδέσεις είναι από άλλα ΕΚΦΕ (πλην της Καρδίτσας).

 

Διαβάστε το αρχείο.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα