Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού από ανοικτό δοχείο

Φύλλο Εργασίας για εργαστηριακή άσκηση, όπου χρησιμοποιούμε την εξίσωση του Bernoulli για να υπολογίσουμε την ταχύτητα εκροής υγρού από ανοικτό δοχείο. Γράφτηκε από τον Δ. Ζερβάκη, 5ο λύκειο Αμαρουσίου.

 

Διαβάστε το Φύλλο Εργασίας.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα