Διαφυγές αερίων από τους υποθαλάσσιους κρατήρες στη Πάτρα

– η Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα τα παράκτια και λιμνοθαλάσσια περιβάλλοντα αποτελούν ένα εξαιρετικό φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη της εξόδου αερίων από τη λιθόσφαιρα στην ατμόσφαιρα;

– σε απόσταση 150m από το Δημαρχείο της Πάτρας στον Πατραϊκό κόλπο έχει εντοπιστεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό υποθαλάσσιο πεδίο κρατήρων το οποίο έχει σχηματιστεί από τη διαφυγή ρευστών (αέρια, νερό των πόρων των ιζημάτων) από τον πυθμένα;

– οι διαφυγές σχετίζονται με την παρουσία κοιτασμάτων πετρελαίου ενώ έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;

– κατά το παρελθόν έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφυγές αερίων από τους υποθαλάσσιους κρατήρες έχουν άμεση σχέση με πρόδρομα φαινόμενα σεισμών; Μάλιστα μερικές ώρες πριν από το σεισμό της 14ης Ιουλίου 1993 με μέγεθος 5,4R που έλαβε χώρα στην Πάτρα καταγράφηκαν σημαντικές διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα.

– οι μεγαλύτερες διαφυγές έχουν εντοπισθεί στην περιοχή του Κατάκολου όπου μαζικές διαφυγές αερίων διαπιστώθηκαν στις λιμενοδεξαμενές του λιμανιού και στις χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμένα;

– καταστροφικά γεγονότα με τεράστιες απώλειες ιχθυοαποθεμάτων στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχουν αποδοθεί σε περιστατικά ανοξίας; Ο Γερμανός Γεωλόγος Von Rath καταγράφει ότι το Δεκέμβριο του 1881 και τον Ιανουάριο του 1882 μεγάλες ποσότητες υδρόθειου και πιθανώς μεθανίου διέφυγαν από τη λιμνοθάλασσα έπειτα από σεισμική δραστηριότητα;

Αν όλα τα προηγούμενα σας κίνησαν το ενδιαφέρον, η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας, Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος ως “ερευνητικό πλήρωμα” του σκάφους Quartetto σε μια άσκηση τηλεπισκόπησης στο θαλάσσιο περιβάλλον όπου θα αποτυπώσουμε τμήμα του ενεργού πεδίου κρατήρων του Πατραϊκού κόλπου καθώς και μια περιοχή στο κέντρο του κόλπου, με χρήση τομογράφου υποδομής πυθμένα και ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, την Κυριακή 8 Μαΐου 2016.

Αρχηγός της αποστολής θα είναι ο Καθηγητής του Γεωλογικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, κος Γ. Παπαθεοδώρου.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα