Στάσιμα Κύματα

Το ΕΚΦΕ Πιερίας δημιούργησε δύο βίντεο και ένα φύλλο εργασίας σχετικά με τη μελέτη των στάσιμων κυμάτων.

Με τη βοήθεια των παρακάτω οι μαθητές μπορούν:

?      ·         Να παρατηρήσουν το στάσιμο κύμα.

?      ·         Να κατανοήσουν ότι το στάσιμο κύμα σχηματίζεται μόνο όταν οι συχνότητες των συμβαλλόμενων κυμάτων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ελάχιστης συχνότητας.

?      ·         Να υπολογίσουν την ταχύτητα διάδοσης των συμβαλλόμενων κυμάτων.

?      ·         Να διαπιστώσουν την εξάρτηση του μήκους κύματος από τη συχνότητα.

?      ·         Να διαπιστώσουν ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος δεν εξαρτάται από τη συχνότητα.

?      ·         Να αντιληφθούν ότι ο αριθμός των δεσμών και των κοιλιών εξαρτάται από τη συχνότητα των συμβαλλόμενων κυμάτων.

?      ·         Να αντιληφθούν ότι η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το μέσο διάδοσης (π.χ. από το πάχος του λάστιχου και την τάση του λάστιχου-χορδής).

 

Στάσιμο κύμα

https://www.youtube.com/watch?v=AQ5gx6MdCDg

 

Μετατασκευή μεγαφώνου σε ηλεκτρομηχανικό ταλαντωτή

https://www.youtube.com/watch?v=bK8_QEcEfME

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα