Προσομοιώσεις ταλαντώσεων με Easy Java Simulations

Στις επόμενες συνδέσεις θα βρείτε μια νέα εφαρμογή java σχετική με στοχαστικά συστήματα, καθώς και μια βελτιωμένη έκδοση του συστήματος ταλαντωτή-χορδής. Εργασία του πρώην υπεύθυνου Ανατολικής Αττικής, Κώστα Παπαμιχάλη.

Εφαρμογές Java σε στοχαστικά συστήματα 

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε προσομοιώσεις στοχαστικών συστημάτων. Τα αρχεία εφαρμογών έχουν συντεθεί σε περιβάλλον Easy Java Simulations (Ejs) και προσφέρονται σε εκτελέσιμα αρχεία jar. Σε κάθε εφαρμογή υπάρχει η θεωρητική ανάλυση του προς μελέτη συστήματος, η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του εικονικού περιβάλλοντος της εφαρμογής και σελίδες με δραστηριότητες και ασκήσεις.

https://sites.google.com/site/kostaspapamichalis/randomsystems

https://www.dropbox.com/s/aqamd17wxyciuyu/radiator_2KPM.jar?dl=0

https://www.dropbox.com/s/x8b2ikz5y1yu0p6/random_2KPM.jar?dl=0

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα