Καταγραφή Εργαστηριακών Ασκήσεων 2015-16

«Καταγραφή Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2015-2016»

Οι Πίνακες και η Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά στη συμπλήρωση των Πινάκων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων από τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.,   παρακαλούμε να ακολουθηθούν οι εξής οδηγίες:

Α. Τα κελιά που αφορούν σε σύνολα (υπάρχει 0) περιέχουν ενσωματωμένες συναρτήσεις και  συμπληρώνονται αυτόματα.

Β.  Η δομή των πινάκων δεν πρέπει να τροποποιηθεί γιατί θα είναι αδύνατη η ηλεκτρονική επεξεργασία τους.

Γ.  Η καταγραφή θα πρέπει να αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν.

Σε περίπτωση που σε σχολική μονάδα δεν έχει ορισθεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., παρακαλούνται να υπογράψουν την Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων, εκτός από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τις Εργαστηριακές Δραστηριότητες.

Κατεβάστε το πίνακα που σας ενδιαφέρει και την Έκθεση από εδώ. Συμπληρώστε τα και στείλτε τα στο mail του ΕΚΦΕ (mail@ekfe.eyv.sch.gr).