Προσδιορισμός σχετικής μοριακής μάζας αερίου

Προσδιορισμός του Μr του βουτανίου που περιέχεται σε ένα γκαζάκι. Άσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου για τη διδασκαλία της χημείας Α λυκείου.

Διαβάστε την άσκηση σε pdf χωρίς μετρήσεις

Διαβάστε αρχείο Word με μετρήσεις