Μηχανικό Ανάλογο για τις έννοιες Ar και mole

Άσκηση κατανόησης των εννοιών σχετική ατομική μάζα και mole με χρήση μηχανικού ανάλογου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου για τη διδασκαλία της χημείας Α λυκείου.

 

Διαβάστε την άσκηση