Η φυσική του παρκαρίσματος

Το παρκάρισμα έχει κι αυτό τη φυσική και τα μαθηματικά του.

 

Δείτε ένα animation που τα δείχνει παραστατικά.