Οπτικές ίνες: ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης πληροφοριών

Οι οπτικές ίνες βασίζονται σε έναν πολύ απλό νόμο της φυσικής: την  “Ολική Εσωτερική Ανάκλαση”. Κι όμως παρέχουν σήμερα και στο μέλλον το πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο μετάδοσης πληροφοριών, πολύ καλύτερο από ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσα από κεραίες, που χρησιμοποιούνται από τα κινητά τηλέφωνα και τις τηλεοράσεις. Γι αυτό και χρησιμοποιούνται ευρέως και στο μέλλον προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ακόμη περισσότερο, στο internet.

Δείτε το βίντεο του καναλιού του Youtube “Physics Girl” που εξηγεί και επιδεικνύει με πειράματα την αρχή λειτουργίας των οπτικών ινών: “How to control light with water”

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα