Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Το OER commons  (Open Educational Resources) είναι ένα αποθετήριο στο internet, όπου μπορείτε να ανεβάσετε δικές σας πρωτότυπες εργασίες ή να βρείτε έτοιμες και ελεύθερες εργασίες άλλων για να τις χρησιμοποιήσετε στη τάξη σας.

Δείτε το αποθετήριο.

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα