Χρήσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην ιατρική

Οι εκτυπωτές 3D εγκαινίασαν μια νέα εποχή στην τεχνολογία, όπου εξατομικευμένα εξαρτήματα μπορούν να παραχθούν με πολύ μικρό κόστος. Ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογές που μας δίνουν στην ιατρική.

Διαβάστε δύο άρθρα σχετικά. Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται η κατασκευή ενός βιονικού αυτιού, με την εμφύτευση ηλεκτρονικού chip σε πλαστικό και ενσωμάτωση στο κεφάλι του ασθενούς. Στο δεύτερο άρθρο περιγράφεται η κατασκευή συνθετικών οστών στο σχήμα ακριβώς των οστών του ασθενούς που έχουν καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθούν.

Διαβάστε τα άρθρα

Βιονικό αυτί

Συνθετικά οστά

 

 

 

Σχετικά άρθρα