Εργαστηριακοί Οδηγοί

Οι εργαστηριακοί οδηγοί και τα τετράδια εργασιών (όσα ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή), για τα ακόλουθα μαθήματα που αναφέρονται στην επιστολή της ΠΑΝΕΚΦΕ προς το ΙΕΠ, είναι και πάλι διαθέσιμα στον ιστότοπο των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων:

–          Βιολογία Α΄  Λυκείου: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-A105

–          Φυσική Α΄ Λυκείου: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-A103

–          Χημεία Α΄ Λυκείου: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL111

–          Φυσική Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-B134

–          Βιολογία Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C106

–          Βιολογία Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C112

–          Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C135

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα