Το μουγκό παιδί

Ένα πολύ σύντομο αλλά συνάμα πολύ εύστοχο κείμενο για τα παιδιά από την Maria Montessori.

 

Δεν είναι πειθαρχημένο το παιδί

που είναι αναγκασμένο να μένει μουγκό και ακίνητο.

Είναι μηδενισμένο.