Κατασκευάζοντας Άτομα Στοιχείων

Δείτε τη νέα προσομοίωση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από το γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας, Χαλκιδικής: “Κατασκευάζοντας Άτομα Στοιχείων”
http://users.sch.gr/lefgeo/myatom11032017.swf

Θα υπάρχουν βελτιώσεις -επεκτάσεις
http://users.sch.gr/lefgeo