Πως ανιχνεύονται οι εξωπλανήτες

Οι πλανήτες από άλλα ηλιακά συστήματα δεν μπορουν να ανιχνευθούν απ’ ευθείας, λόγω της μεγάλης λαμπρότητας του άστρου. Ανιχνεύνται έμμεσα από τη μείωση της λαμπρότητας του άστρου όταν περνά από μπροστά του ο εξωπλανήτης.

 

Διαβάστε πως.

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα