Στάσιμα κύματα

Σε έναν κυλινδρικό σωλήνα τοποθετούμε ένα μεγάφωνο στη μία βάση. Στην άλλη βάση υπάρχει έμβολο που μεταβάλλει το μήκος του κυλίνδρου. Με μετατόπιση του εμβόλου πετυχαίνουμε συντονισμό. Γνωρίζοντας το μήγκος του σωλήνα και τη συχνότητα του ήχου μετράμε τη ταχύτητα του ήχου στον αέρα.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.

Σχετικά άρθρα