Ένας πρωτότυπος τρόπος διερεύνησης των κρούσεων

Ένα σχεδόν «μαγικό» πείραμα που μπορεί γίνει πολύ εύκολα είναι το εξής:
Πάρτε ένα μπαλάκι του τένις και τοποθετήστε το πάνω σε μια μπάλα του μπάσκετ. Η μπάλα του μπάσκετ έχει αρκετά μεγαλύτερη μάζα από το μπαλάκι του τένις. Αφήστε τις δυο μπάλες να πέσουν στο πάτωμα προσέχοντας έτσι ώστε η μικρή μπάλα να μην ξεφύγει από την κορυφή της μεγάλης μπάλας. Όταν η μεγάλη μπάλα χτυπήσει στο πάτωμα αντιστρέφει την διεύθυνση της κίνησής της, χωρίς να αλλάξει ταχύτητα, με αποτέλεσμα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η μεγάλη μπάλα να κατευθύνεται προς τα πάνω και η μικρή μπάλα προς τα κάτω με την ίδια ταχύτητα. Αμέσως μετά, η μικρή μπάλα αναπηδά προς τα πάνω με σχεδόν τρεις φορές την αρχική της ταχύτητα. Το ύψος που μπορεί να φτάσει μια μπάλα που κινείται προς τα πάνω είναι ανάλογο του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας της μπάλας, κι αν οι απώλειες λόγω τριβών είναι μικρές, τότε η μικρή μπάλα μπορεί να εκτοξευθεί προς τα πάνω σχεδόν εννιά φορές το ύψος από το οποίο την ρίξαμε αρχικά!

δείτε μια παραλλαγή του πειράματος στο βίντεο «Stacked Ball Drop» (που συσχετίζει το φαινόμενο ακόμα και με την έκρηξη των σουπερνόβα ?)

Άρθρο από τον ιστότοπο φυσικής https://physicsgg.me/

Διαβάστε το άρθρο

Δείτε το βίντεο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα