Ενδιαφέρουσες Ζωές

Τα βιογραφικά 12 μεγάλων επιστημόνων, του Einstein, Rutherford, Plank, Bohr, Compton, de Broglie, Schrodinger, Born, Heisenberg, Pauli, Dirac, Fermi

 

Διαβάστε τα εδώ