Νόμος του Ohm

Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα και συνδέουμε βολτόμετρο και αμπερόμετρο. Επαληθεύουμε το νόμο του Ohm.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.

Σχετικά άρθρα