Απολογισμός Εργαστηριακών Ασκήσεων 2016-17

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο για τον απολογισμό της λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η εγκύκλιος συνοδεύεται από τα εξής συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα της Έκθεσης Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.).
  2. Υποδείγματα Πινάκων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων που αφορούν στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα υποδείγματα των Πινάκων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων περιέχονται σε 6 αρχεία, ανάλογα με το είδος των σχολικών μονάδων (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και το αν είναι ημερήσια ή εσπερινά.

Ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής στο ΕΚΦΕ μέχρι 10 Ιουνίου 2017. Η αποστολή να γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

 

Εγκύκλιος

Έκθεση ΥΣΕΦΕ

Ημερήσια Γυμνάσια

Ημερήσια ΓΕΛ

Ημερήσια ΕΠΑΛ

Εσπερινά Γυμνάσια

Εσπερινά ΓΕΛ

Εσπερινά ΕΠΑΛ

 

Σχετικά άρθρα