Μαΐ 31

Απολογισμός Εργαστηριακών Ασκήσεων 2016-17

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο για τον απολογισμό της λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η εγκύκλιος συνοδεύεται από τα εξής συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα της Έκθεσης Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.).
  2. Υποδείγματα Πινάκων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων που αφορούν στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα υποδείγματα των Πινάκων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων περιέχονται σε 6 αρχεία, ανάλογα με το είδος των σχολικών μονάδων (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και το αν είναι ημερήσια ή εσπερινά.

Ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής στο ΕΚΦΕ μέχρι 10 Ιουνίου 2017. Η αποστολή να γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

 

Εγκύκλιος

Έκθεση ΥΣΕΦΕ

Ημερήσια Γυμνάσια

Ημερήσια ΓΕΛ

Ημερήσια ΕΠΑΛ

Εσπερινά Γυμνάσια

Εσπερινά ΓΕΛ

Εσπερινά ΕΠΑΛ

 

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.