Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Φυσικών Επιστημών για το 2017-18

Διαβάστε την εγκύκλιο του υπουργείου για τα ΓΕΛ

και για τα γυμνάσια