Παρατήρηση Φυτικών Κυττάρων

Παρατήρηση της δομής Φυτικού Κυττάρου. Εξάσκηση στη προετοιμασία παρασκευάσματος και στη χρήση μικροσκοπίου.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας

Σχετικά άρθρα