Παρατήρηση Ζυμομυκήτων – Αλκοολική Ζύμωση

Ποιοτικός ή και ποσοτικός έλεγχος της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα από τους ζυμομύκητες.
Μικροσκοπική παρατήρηση ζυμομυκήτων.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.