Άσκηση στην Οριζόντια Βολή

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν την οριζόντια και τη κατακόρυφη ταχύτητα, την εξίσωση τροχιάς και το g, μέσα από μια στροβοσκοπική φωτογραφία.

Δείτε την άσκηση.

Σχετικά άρθρα