Άσκηση στην Άνωση

Άσκηση με εικονικό εργαστήριο Phet στην Άνωση. Εξαγωγή του τύπου Α=dVg, μέσα από το πείραμα (διερευνητική μάθηση). Από τη σταθερά αναλογίας μεταξύ βυθισμένου όγκου και άνωσης, προκύπτει η έννοια της πυκνότητας.
Δείτε την άσκηση.

Σχετικά άρθρα