Σύνδεση Αντιστατών

Οδηγίες για τη συναρμολόγηση απλού με κυκλώματος με σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλα. Μέτρηση αντίστασης και της ισοδύναμης αντίστασης. Διαπίστωση της σχέσης μεταξύ τάσεων και εντάσεων σε κάθε αντίσταση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Σχετικά άρθρα