Διακοπή και Βραχυκύκλωμα

Διάκριση μεταξύ διακοπής ρεύματος που οφείλεται σε βραχυκύκλωμα και διακοπής που οφείλεται σε ανοιχτό διακόπτη.
Συναρμολόγηση απλού κυκλώματος.
Διαπίστωση ότι από το βραχυκυκλωμένο τμήμα δεν διέρχεται ρεύμα και ότι στο υπόλοιπο τμήμα του κυκλώματος, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται σημαντικά.
Αρχή λειτουργίας της ασφάλειας.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Σχετικά άρθρα