Μελέτη Οριζόντιας Βολής με Φωτοπύλες

Μελέτη της Οριζόντιας Βολής σαν σύνθετης κίνησης.
Προσδιορισμός της αρχικής ταχύτητας, του βεληνεκούς και της ταχύτητας πτώσης.
Γνωριμία με τις φωτοπύλες.

Διαβάστε το Φύλλο Εργασίας.

Σχετικά άρθρα