Μελέτη της Ελεύθερης Πτώσης με Φωτοπύλες

Μελέτη της ελεύθερης πτώσης με φωτοπύλες. Προσδιορισμός του g.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Σχετικά άρθρα