Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Χρονόμετρου

Το χρονόμετρο αυτό χρησιμοποιείται μαζί με τις φωτοπύλες. Μπορεί να πάρει μετρήσεις από δύο φωτοπύλες. Η ακρίβεια της μέτρησης είναι 0,0001 sec.

Διαβάστε το εγχειρίδιο.

Σχετικά άρθρα