Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γυμνάσιο

Στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 97 και ημερομηνία έκδοσης 22 Ιανουαρίου 2014, δημοσιεύεται το πρόγραμμα σπουδών για τα θετικά μαθήματα στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος προγράμματος με κάποια ανακατάταξη στη θεματολογία, στις ώρες και ορισμένα καινούρια θέματα για διδασκαλία.

Δείτε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Σχετικά άρθρα