Οξείδωση της αιθανόλης

Εργαστηριακή άσκηση πάνω στην οξείδωση της αιθανόλης με KMnO4, K2Cr2O7 και Cu.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.