Ανίχνευση Αλδεϋδών

Ανίχνευση αλδεϋδών με τα αντιδραστήρια Tollens και Fehling.

Δείτε την άσκηση

Σχετικά άρθρα