Εύρεση της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ

Το οξικό οξύ προσδιορίζεται με ογκομέτρηση με NaOH ((αλκαλιμετρία).
Δείτε το Φύλλο Εργασίας.