Ρυθμιστικά Διαλύματα

Διαπίστωση της ικανότητας ορισμένων διαλυμάτων να αντιστέκονται στην αλλαγή του pH τους. Μέτρηση της ρυθμιστικής ικανότητας. Σύγκριση δύο ρυθμιστικών με τα ίδια συστατικά, αλλά με διαφορετική συγκέντρωση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

 

Επιπλέον οδηγίες για τη συντήρηση του pH μέτρου.