Χημικές αντιδράσεις (οξέα – βάσεις – άλατα)

Εργαστηριακή άσκηση της Α λυκείου. 11 αντιδράσεις απλής και διπλής αντικατάστασης.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.