Μέθοδοι διαχωρισμού μίγματος στα συστατικά του

Εργαστηριακή άσκηση της Β’ γυμνασίου. Παρουσιάζονται η χρωματογραφία και και η διήθηση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Σχετικά άρθρα